Grantový program obce Stříbrná Skalice

19.08.2016 22:36

Grantový program obce pro rok 2017

Obecní zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice na své schůzi dne 10.8.2016 projednalo a schválilo následující     

—————

14.12.2014 22:06

VYPSANÉ A SCHVÁLENÉ GRANTOVÉ VÝZVY pro rok 2015

Navržený časový harmonogram   GRANTOVÝ PROGRAM OBCE STŘÍBRNÁ SKALICE – VÝZVA     Na základě schváleného Grantového programu upozorňuje Obec Stříbrná Skalice, že s účinností od dne …... 2014 lze podávat žádosti o poskytnutí grantu z rozpočtu obce na rok 2015. Žádosti o grant lze...

—————

14.12.2014 22:03

Zásady poskytování příspěvků v rámci Grantového programu obce STŘÍBRNÁ SKALICE

Zásady poskytování příspěvků v rámci Grantového programu obce Stříbrná Skalice byly schváleny zastupitelstvem obce dne 27.2.2014. Protože se jedná o důležitý dokument předkládáme jej v plném znění včetně formuláře na který bude sloužit k podávání žádostí.( Je možné podávat žádosti o příspěvky na...

—————