22. ÚNOR 2017

21.02.2017 23:50

 

KALENDARIUM

 

Události 22. února

 

Česko

  • 1903 – Smíchov byl povýšen na město.
  • 1973 – V Praze byl zahájen provoz na Nuselském mostě.
  • 1977 – V jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice A-1 došlo k vážné havárii.
  • 1993 – Samostatné Česko se stalo členem UNESCO.
  • 1998 – Čeští hokejisté získali zlatou medaili na Zimních olympijských hrách v Naganu.
  • 2002 – Česká televize zareagovala na četná přání diváků a zahájila vysílání klasického Star Treku – třicet pět let po jeho světové premiéře.
  • 2013 – Ve 14 hodin zahájila vysílání televize Telka TV.

 

Svět

  • 1979 – Vznikl stát Svatá Lucie.

 

 

Narozeni 22. února

 

Česko

Josef Förster ml. (22. února 1833, Osenice – 3. ledna 1907, Praha)

Byl český skladatel a hudební pedagog. Pocházel z hudebnického rodu Förstrů. Jeho otec byl Josef Förster, učitel a ředitel kůru v Osenicích a jeho synem hudební skladatel Josef Bohuslav Foerster. Podobně jako jeho otec se připravoval na učitelskou dráhu studiem na vzorové škole v Praze. Pokračoval na pražské varhanické škole, kterou absolvoval v roce1852 jako nejlepší v ročníku.

Stal se varhaníkem v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě. V roce 1858 se vrátil do Prahy na varhanickou školu jako učitel. Byl varhaníkem v řadě pražských kostelů: u sv. Vojtěcha, u sv. Mikuláše a u sv. Trojice ve Spálené ulici. V roce 1863 se stal ředitelem kůru u sv. Vojtěcha na Novém městě a konečně v roce 1887 ředitelem kůru v chrámu sv. Víta na Pražském hradě, kde v té době byl varhaníkem Antonín Dvořák.

Chrámovou hudbu povznesl v katedrále sv. Víta na vysokou úroveň. V roce 1887 vydal Nauku o harmonii, která ovlivnila hudební pedagogiku několika generací skladatelů a svůj význam si zachovává dodnes. Stal se členem České akademie věd a umění a za jeho činnost se mu dostalo řady vyznamenání a řádů.  

 

Svět

Frédéric François Chopin, (22. února nebo 1. března 1810 – 17. října 1849)

Byl polský skladatel vážné hudby a klavírní virtuos období romantismu, který proslul jako „básník klavíru“.Jeho otec byl francouzský emigrant, matka pocházela ze zchudlého šlechtického rodu z Polska. Frédéric Chopin prožil dětství ve Varšavě, kde se v roce 1816začal učit hru na klavír u Čecha Vojtěcha Živného. Již v sedmi letech se pokoušel o své první skladby. Od roku 1822 byl žákem varšavského lycea a mezi léty 1826–1829 se učil u Józefa Elsnera hudební teorii na konzervatoři. Po škole slavil úspěch koncertováním ve Vídni a Drážďanech, na území dnešního Česka měl malý soukromý recitál v Teplicích.[ V roce 1830 opustil Polsko a vydal se do Vídně. V roce 1831 přesídlil do Paříže, kde působil také jako učitel hudby. Zde navázal vztah se spisovatelkou George Sandovou, se kterou se však nikdy neoženil, a po rozchodu s ní již nenavázal další vztah. V letech 1838–1839 pobýval na Mallorce (George Sandová jeden z jejich pobytů líčí v Zimě na Mallorce), kde těžce onemocněl tuberkulózou. 

 


Chopin měl vzácný dar citu pro melodii, která chytne za srdce, a jeho hudba je prostoupena poetickou náladou s všeobecným účinkem.... Dnešní hodnocení ho řadí mezi nesmrtelné pro jeho proniknutí do nejzazších koutů lidských srdcí a pro jeho uvědomění si kouzelného zvuku, který dokázal vyčarovat z klavíru.“

 

 

Zemřeli 22. února

 

Česko

Vladimír Grégr (3. srpna 1902 Praha - 22. února 1943 věznice Plötzensee, Berlín)

Byl český architekt meziválečného období, autor mnoha vil na Barrandově, Trilobit-baru a mnoha dalších staveb v jiných lokalitách. Byl také autor designu železničního vozu Slovenská strela.

Vladimír Grégr byl vnukem významného politika Eduarda Grégra. Architekturu vystudoval u Josefa Gočára, jeho další tvorbu výrazně ovlivnil pobyt v USA. Poté pracoval pro firmu Václava M. Havla. Byl příslušníkem avantgardní skupiny Akce za národní obrození.

Za okupace se zapojil do odboje v řadách Politického ústředí. V lednu 1940 zorganizoval útěk protektorátního ministra a představitele domácího protinacistického odboje Ladislava Karla Feierabenda do zahraničí. Dne 19. března 1940 byl v souvislosti s odbojovou činností zatčen gestapem. Byl dva roky vězněn na Pankráci a v Berlíně. V září 1942 byl v procesu s Ladislavem Rašínem odsouzen k trestu smrti a v únoru 1943 popraven.

 

Svět

Amerigo Vespucci (narozen 9. března roku 1454, zemřel 22. února 1512 v Seville ve Španělsku)

 

Byl významný italský cestovatel a objevitel, autor mnoha cestopisných spisů. Je po něm pojmenován(?) kontinent Amerika, jehož východní pobřeží jako první z velké míry popsal. Jméno Amerika, podle Vespucciho(?) křestního jména, poprvé použil roku 1507 kartograf Martin Waldseemüller ve své mapě Universalis Cosmographia. merigo byl třetí syn florentského notáře Vespucciho, začínal roku 1492 v Seville jako zástupce florentské obchodní firmy Bernardi, podílející se na financování Kolumbovy první výpravy. O pět let později už sám odpovídal za zajištění a vybavení třetí výpravy. Vyznal se v kosmografii a měl i rozsáhlé matematické aastronomické znalosti.  Podle vlastní výpovědi vyplul spolu s kapitánem Juanem de la Cosa na první cestu 10. května 1497 z Cádizu „k velkému zálivu v moři – oceánu“ a po třicetidenní plavbě prý dorazil k jižní části severoamerické pevniny – o rok dříve než Kryštof Kolumbus (Kolumbus při svých objevech přistál zprvu na ostrovech v Karibiku, teprve později na samotném americkém kontinentu). Proplul údajně průlivem mezi Floridou a Kubou (čímž dokázal, že jde o ostrov) a 15. října se vrátil  s 222 otroky.  V letech 1501 až 1502 se zúčastnil své druhé plavby k Brazílii, tentokrát pod portugalskou vlajkou, patrně již jako lodivod nebo kreslič map. Úkolem plavby bylo plout co nejvíc k jihu a najít cestu kolem objeveného „ostrova“ (tzn. Ameriky), kterou by bylo možno doplout do hlavního cíle všech výprav té doby - totiž do Indie, za kořením. Historický význam plavby byl, že na ní Vespucci pochopil, že se nejedná o nějaký velký ostrov, ale o celý kontinent.  

—————

Zpět