28. ČERVEN 2017

27.06.2017 23:50

 

KALENDARIUM

 

Události 28. června

 

Česko

 • 1680 – Leopold I. vydal první robotní patent.
 • 1758 – Sedmiletá válka: rakouský armádní sbor pod velením generála Laudona napadl pruský zásobovací konvoj v bitvě u Guntramovic.
 • 1881 – V době sporů při dělení pražské univerzity na českou a německou se poprali čeští a němectí studenti, Chuchelská rvačka s buršáky.
 • 2013 - Byl zprovozněn nový 25 km dlouhý úsek dálnice D3 z Tábora do Veselí nad Lužnicí.

Svět

 • 1389 – Srbové a jejich spojenci se střetli s vojskem Osmanská říše v bitvě na Kosově poli.
 • 1461 - Korunovace anglického krále Eduarda IV.
 • 1519 - Zvolení Karla V. císařem Svaté říše římské.
 • 1838 - Korunovace britské královny Viktorie.
 • 1914 – V Sarajevu byl spáchán atentát na následníka trůnu rakousko-uherské monarchie Františka Ferdinanda. Událost se stala záminkou k rozpoutání první světové války.

Arcivévoda Ferdinand s chotí Žofií opouštějí sarajevskou radnicI

 • 1919 – V Paříži byla podepsána Versailleská smlouva, jež formálně ukončila první světovou válku.
 • 1922 - Začala Irská občanská válka.
 • 1941 - búrský dobrodruh Frederick Joubert Duquesne byl zatčen pro špionáž ve prospěch nacistů
 • 1942
 • Druhá světová válka: začala bitva o Stalingrad v níž Rudá armáda dobyla svého historického vítězství.
 • druhá světová válka: začala bitva u Voroněže.
 • 1991 - v Budapešti byl podepsán protokol o rozpuštění Rady vzájemné hospodářské pomoci.
 • 2001 – Bylo zatmění Měsíce
 • 2003 – V čínské Šanghaji byl uveden do provozu nejdelší obloukový most na světě, dlouhý 3,9 km.

 

 

 

Narozeni 28. června

 

Česko

Maxmillian Mareček, v zahraničí používal jméno Max Maretzek nebo Mareczek (28. června 1821, Brno – 14. května 1897, Pleasant Plains, Staten Island)

 Byl hudební skladatel, dirigent a operní podnikatel českého původu činný ve Spojených státech. Již v mládí projevoval mimořádný hudební talent. V 19 letech zkomponoval operu Hamlet, která byla uvedena v Brně 14. listopadu 1840. Studoval medicínu na Vídeňské univerzitě a současně se vzdělával v hudbě u Ignaze von Seyfrieda. Po dvou letech studia medicíny zanechal a zcela se věnoval hudbě. Jako hudebník zaujal i císaře Ferdinanda I. a získal si uznání od předních vídeňských hudebníků (Hans von Bülow, Richard Wagner, Ferenc Liszt, Jacques Offenbach, Johann Strauss). Jako houslista a dirigent procestoval Německo a Francii. Za svého pobytu v Pařížinavázal styky s tamními skladateli (Giacomo Meyerbeer, Hector Berlioz, Frédéric Chopin) a s německým básníkem Heinrichem Heine. V roce1844 se usídlil v Londýně a stal se asistentem dirigenta Michaela Williama Balfe v Her Majesty's Theatre (Divadle jejího Veličenstva). V roce 1848 odcestoval do Spojených států a stal se hudebním ředitelem divadla Astor Opera House v New Yorku. V roce 1849 zahájil svou kariéru operního producenta. Založil vlastní operní společnost složenou převážně ze zpěváků Astor Opery a v následujících letech uvedl na scénu vrcholná díla světového operního repertoáru. V roce 1854 řídil zahajovací představení nového newyorského divadla Academy of Music. Kvůli sílící konkurenci se na čas přesunul do Filadelfie. V roce 1860 se vrátil do Astor Place Opera House, ale spolupracoval také s divadlem Niblo's Garden na Broadwayi a s divadlemCrosby's Opera House v Chicagu. 

 

Svět

Peter Paul Rubens (28. červen 1577, Siegen – 30. květen 1640, Antverpy)

Venuše před zrcadlem Klanění 3 králů Tři Grácie

Byl vlámský malíř, jeden z největších světových malířů v historii, mistrbarokního stylu a nejdůležitější vlámský malíř 17. století.  V Antverpách jej jeho matka dala do učení k nejlepším místním malířům. V roce 1600 odjel do Itálie, kde pracoval jako dvorní malíř pro mantovského vévodu Vincenza Gonzaga. Navštívil Benátky, Řím a Janov, studoval zdeantické umění a učil se kopírováním děl italských mistrů. Jeho styl byl v té době silně ovlivněn Tizianem. Po smrti jeho matky v roce 1608 se vrátil do Antverp. O rok později se oženil s Isabellou Brantovou. Jeho obrazy Stavění kříže (1610) a Snímání s kříže (1611–1614) pro místní katedrálu panny Marie ho zařadily mezi nejuznávanější vlámské malíře. Mnoho zakázek obdržel od francouzského královského dvora, mezi nimi i na sérii alegorických obrazů ze života Marie Medicejské (nyní jsou umístěny v Louvru). Pro zpracování velkého množství zakázek, které dostával, vytvořil v Antverpách dílnu, ve které s ním pracovali jeho žáci, z nichž mnozí se později proslavili, jako například Anthonis van Dyck.

 

Zemřeli 28. června

 

Česko

Josef Václav Sládek (27. října 1845 Zbiroh[1] – 28. června 1912 Zbiroh)

Byl český spisovatel, básník, novinář a překladatel. Je považován za zakladatele české poezie pro děti. [zdroj?] Byl členem Akademie českých věd. Jeho otec byl zednický mistr, později stavitel. Studoval akademické gymnázium v Praze, poté Filozofickou fakultu. Jelikož jeho rodiče chtěli, aby byl knězem, odmítli ho podporovat při studiích a nakonec se s ním rozešli. Po rozchodu s rodiči se živil kondicemi. Později začal psát básně, vydával je a pracoval v nakladatelstvích spojených s lumírovci. Roku 1868 odjel do USA, kde vedl dobrodružný život. V Americe strávil dva roky (do roku 1870) a pracoval zde jako dělník v mnoha profesích.  V roce 1873 se stal spoluvydavatelem časopisu Lumír, ve kterém od roku 1877 působil i jako redaktor. Brzy nato se stal vedoucím redaktorem, kterým zůstal až do konce svého působení v Lumíru (1898). V letech 1897 až 1898 žil ve Vysoké u Příbrami.

Sládkovým typickým tématem je český venkov, kde se postava rolníka (oráče) stává symbolem národa a jeho odolnosti. Ve svých dílech hledá lidské hodnoty, častým námětem je pro něj domov, dětství, rodný kraj. Láska k venkovu a lidovým postavám vedla až k ohlasovému rázu jeho poezie (Starosvětské písničky, České znělky). Sládek si venkovský svět zidealizoval s blízkostí přírody. Venkovský život mu připadá poetičtější než život ve městě. Sládek si uvědomuje i stinné stránky venkovského života, uvědomuje si cenu práce a váží si jí.

 

Svět

František Ferdinand Karel Ludvík Josef Maria arcivévoda Rakouský - Este (18. prosince 1863, Štýrský Hradec – 28. června 1914, Sarajevo) 

Byl následník rakousko-uherského trůnu a synovec císaře a krále Františka Josefa I. V zemích Koruny české vlastnil panství a zámky Konopiště aChlum u Třeboně. 28. června 1914 byl v Sarajevu na něj a jeho manželku vévodkyni Žofii z Hohenbergu spáchán atentát, kterému oba manželé podlehli. Atentát připravila skupina srbských nacionalistů, vykonal jej Gavrilo Princip, který byl následně vězněn ve vojenské trestnici Terezín, kde také zemřel. Tento atentát se stal vhodnou záminkou pro začátek první světové války v Evropě. František Ferdinand d'Este měl v plánu uskutečnit po usednutí na trůn jako František II. přeměnu Rakousko-Uherské monarchie ve federaciSpojených států Velkého Rakouska a hodlal odstranit státní dualismus, který monarchii dělil na rakouskou a uherskou část.  Jeho otec Karel Ludvík byl arcivévoda rakouský (mladší bratr císaře Františka Josefa I.) a jeho matka, dcera bourbonského krále obojí Sicílie Ferdinanda II., Marie Annunciata. V jeho žilách tedy kolovala krev dvou nejvýznamnějších a nejvlivnějších dynastií, které ovlivňovaly dějiny prakticky celé Evropy.

František Ferdinand se oženil 1. července 1900 v Zákupech s Žofií Chotkovou původem z českého šlechtického rodu Chotků. Oba manželé zemřeli při atentátu v Sarajevu a tyto výstřely signalizovaly i konec celé monarchie a vlastně celé předchozí epochy.  

—————

Zpět