VÍTÁME  VÁS  NA  NAŠEM  WEBU

A  PŘEJEME  VÁM  HEZKÝ DEN

 

MIMOŘÁDNÁ SCHŮZE OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU

 

 

Z důvodu malého počtu přítomných členů na minulé řádné roční schůzi spolku nebylo možné hlasovat o programu a návrzích a proto svolává výbor dle svých stanov novou mimořádnou schůzi členů spolku

v sobotu 30. listopadu 2019, od 16.00 hodin.

Schůze se bude konat opět v informačním centru obce Stříbrná Skalice, Na Městečku 71. Úkolem schůze bude především hledání východiska ze současné situace poznamenané velkým úbytkem členů a rezignací předsedy a členů výboru spolku.

Účastníci mimořádné schůze budou moci v souladu se svými stanovami hlasovat a rozhodovat o budoucnosti spolku bez ohledu na počet přítomných členů.