!!! 23.6.2018 - první koncert  Stříbrnoskalického hudebního léta!!!

 

VÍTÁME  VÁS  NA  NAŠEM  WEBU

A  PŘEJEME  VÁM  HEZKÝ DEN

 

 

Dnes je ČTVRTEK 21. června 2018

 

21. červen je 172. den roku podle gregoriánského kalendáře i juliánského kalendáře. Do konce roku zbývá 193 dní. Z astrologického hlediska náleží tento den ke znamení blíženců.

 

Dnes má svátek ALOIS

 

Ušlechtilé jméno Alois nám v češtině skutečně může připomínat svůj francouzský původ. Koho by napadlo, že domácky nazývaný Lojza bude mít spojitost s francouzským králem Ludvíkem?

Jméno Alois má stejný původ jako jméno Ludvík. Vyvinulo se ze staroněmeckého jména Hlúdwig, které se dá významově přeložit jako „slavný bojovník“ nebo „bojem proslavený“ („hlút“ se překládá jako „slavný“, „wíg“ jako boj). Jméno Alois se mohlo vyvinout pouze v češtině, odvozením ze jména Ludvík. Častěji je však spojováno s historickým původem. Údajně vzniklo ve starofrancouzštině, ze spojení „á Lois“, které se překládá jako Ludvíkův přívrženec nebo Ludvíkův syn. Jméno souvisí s francouzským králem Ludvíkem VI. nebo Ludvíkem XVI. Existují i výklady jména nezávislé na jménu Ludvík. Spojují jméno se staroněmeckým slovem „Alwisi“ s významem „celý bílý“.

 

Jméno nosí 15.881 obyvatel ČR

 

Svátek má také kočička Lucka a pejsek Aton .

 

Co říkají pranostiky

 

 • Na svatého Aloise poseč louku, neboj se, a do Jána má být louka shrabána.

 • Jaký je slunovratový úplněk, tak se bude v létě sušit.

 • Na svatého Aloise poseč louku, neboj se.

 

Co říkají statistiky za posledních 30 let

 

 • Počet výskytů srážek v tento den                     23 x

 • Rekordní nejvyšší teplota                                37° C (2000)

 • Rekordní nejnižší teplota                                 8° C (2009)

 • Rekordní srážky                                              50 mm (2007)


Moudro pro dnešní den

 

„Někteří lidé považují nadutost za velikost, nelidskost za pevnost a posměvačství za duchaplnost.“

Jean de La Bruyere

 

Přísloví

 

„Mládí nekoupíš - stáří neprodáš.“

Ruské přísloví

 

Vtip pro dnešní den

 

Zajíčku, proč máš tak krátké uši?
"Ale, protože jsem romantik."
"A kvůli tomu máš krátké uši?"
"No jo, včera jsem zasněně poslouchal, jak krásně zpívá skřivan a přeslechl jsem kombajn..."

 

 

 

Události 21. června

 

Česko

 • 1599 – František z Ditrichštejna byl jmenován papežským legátem.

 • 1621 – Poprava 27 účastníků českého stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze.

 • 1900 – V Brně byl zahájen provoz elektrické tramvaje, při této příležitosti byl zároveň ukončen osobní provoz parní tramvaje.

 • 1903 – Byl slavnostně zahájen provoz na železniční trati Slavonice - Schwarzenau.

 • 1918 – V Plzni zastřeleno pět dětí maďarským vojskem v rámci rakouské hladové persekuce, místo připomíná pamětní deska od O. Waltera st.

 • 1925 – Do městské hromadné dopravy v Praze byly zařazeny autobusy.

 • 1945 – Prezident Edvard Beneš vydal dekret o konfiskaci a rozdělení pozemkového majetku Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů.

 • 1949 – Generál Heliodor Píka byl oběšen v plzeňské věznici Bory (první justiční vražda v totalitním Československu).

 • 1968 – Na československém území zahájeno armádní cvičení států Varšavské smlouvy nazvané Šumava.

 • 1991 – Československé území opustil poslední transport se sovětskými vojáky a technikou.

 • 2003 – Vytvořena 500. stránka v české verzi Wikipedie.

Svět

 • 1788 – New Hampshire se přijetím ústavy stává 9. státem USA.

 • 1813 – Napoleonské války: proběhla bitva u Vitorie.

 • 1942 – Druhá světová válka: Tobrúk byl dobyt německou armádou.

 • 2011 – Valné shromáždění OSN zvolilo generálním tajemníkem znovu Pan Ki-muna.

 

 

Narozeni 21. června

 

Česko

Alois Hába (21. června 1893, Vizovice[1] – 18. listopadu 1973, Praha) 

 

Byl český skladatel. Ve světě proslul svými mikrointervalovými (mikrotónovými) skladbami, kde užíval především čtvrttónové ladění, v některých svých kompozicích pracoval však též i se škálami třetinotónovými, pětinotónovými, šestinotónovými či dvanáctinotónovými. Alois Hába studoval u Vítězslava Nováka a Franze Schrekera. Byl podporován Josefem Sukem a s jeho pomocí založil v roce 1924 na Pražské konzervatoři oddělení pro studium mikrotonální hudby. Z rozsáhlé tvorby Aloise Háby vyniká čtvrttónová opera „Matka“ a symfonická fantazie „Cesta života“ v půltónovém systému, dále opery „Nová země“ a šestinotónová „Přijď království tvé“. Obrovité dílo instrumentální obsahuje sonáty a suity pro různé nástroje psané v různých systémech, 16 kvartetů, houslový a violový koncert ad.

 

Svět

Jean-Paul Sartre  (21. června 1905 – 15. dubna1980)

 Byl francouzský filozof, spisovatel, dramatik, literární kritik a politický aktivista. Jako jeden z hlavních představitelů existencialismu a marxismu ve francouzské filosofii 20. století patří mezi nejvýznamnější postavy poválečné kultury v Evropě. Sartre svým dílem ovlivnil nejen filozofii, ale také sociologii, literární kritiku čipostkoloniální studia. Často bývá také zmiňován pro nekonvenční, nicméně celoživotní, vztah se spisovatelkou a feministickou teoretičkou Simone de Beauvoir. V roce 1964 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu. On ji však odmítl s odůvodněním, že nikdy nepřijal žádné oficiální vyznamenání, a věří, že spisovatel nesmí dopustit, aby se z něj stala instituce.[

 

Zemřeli 21. června

 

Česko

Josef Hora (8. července 1891, Dobříň – 21. června 1945, Praha)

 Byl českýbásník, překladatel a literární kritik. In memoriam byl jako první jmenovánnárodním umělcem. Narodil se v Dobříni u Roudnice nad Labem, v Roudnici vystudoval gymnázium.   Po maturitě roku 1910 odešel doPrahy, kde vystudoval práva a stal se novinářem. Verše otiskoval v časopiseVesna. Nejprve působil v sociálnědemokratických novinách, od roku 1921 v Rudém právu, kde přispíval do kulturní rubriky, a v proletářském časopise Právo lidu. Po rozchodu s komunistickou stranou (1929 – Manifest sedmi) se stal redaktoremČeského slova. Po rozchodu s komunisty postupně přešel od stranického novinaření k publicistice, založil sbírku drobnějších monografiíPostavy a dílo, do které přispěl svazečkem o K. Tomanovi (1935). Dále ho a jeho tvorbu ovlivnilo jeho cestování – navštívil SSSR, Francii, Maďarsko, Itálii, Estonsko. Po roce 1921 se stal jakýmsi programovým mluvčím české proletářské a expresionistické poezie.

 

Svět

Bedřich Havlena (18. května 1888, Nová Lhota – 21. června 1918, San Donà di Piave),

 Byl italský legionář, popravený za 1. světové války v rakouském zajetí. Bedřich Havlena se narodil v hájence u Nové Lhoty na čáslavsku. Vyučil se truhlářem, později se stal berním úředníkem a pracoval pak na okresním berním úřadu v Žamberku. Po vypuknutí 1. světové války byl odveden na italskou frontu, kde při první příležitosti dezertoval do italského zajetí.  Ze zajatců a přeběhlíků byl v lednu1917 formován Československý dobrovolnický sbor a Bedřich Havlena se na jeho zakládání aktivně podílel společně s bratry Sokoly Janem Čapkem aBřetislavem Bartošem. Po jednáních vedených dr. Eduardem Benešem a gen. M.R. Štefánikem souhlasila italská vláda s vytvořením československého vojska v Itálii.  Dne 24. května 1918 pak došlo na Piazza Venezia v Římě k slavnostnímu předání praporů československým plukům. Mezi nastoupenými legionáři byl i Bedřich Havlena a zazněla zde poprvé na mezinárodním fóru píseň „Kde domov můj“ jako státní hymna. V červnu 1918 zahájilo 58 rakouských divizí ofenzivu na řece Piavě. Vedle italských, amerických a francouzských divizí se bojů se zúčastnila i divize československá. Havlena se ještě s několika dalšími spolubojovníky dostal do rakouského zajetí, kde nad nimi byl téměř okamžitě vynesen trest smrti za velezradu, který byl vykonán 21. června 1918.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St