Archiv článků

20.07.2009 20:00

Dar účastníků koncertu skupiny OLYMPIC na rekonstrukci varhan v kostelíku sv. Jakuba.

    V sobotu 17.července při koncertu skupiny Olympic vyzval pan Petr Janda účasníky koncertu, aby přispěli na rekonstrukci varhan v kostelíku sv. Jakuba. Následně v průhledných kasičkách se kterými děvčata prošla mezi účastníky byla shromážděna částka 12.652...

—————

14.07.2009 22:35

Svatojakubská mše svatá v kostele sv. Jakuba Většího v Rovné a benefiční koncert ve prospěch oprav kostelíka

Svatojakubskou mši svatou zde bude sloužit dne 25.7.2009 od 10 hodin P. Piotr Przechocki kaplan od Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech.   Od 11 hodin pak bude následovat benefiční koncert ve prospěch oprav kostelíka Středověké svatojakubské a mariánské zpěvy na cestě do Santiaga de...

—————

05.07.2009 22:23

Stavební úpravy v kostelíku s. Jakuba

     Na základě Rozhodnutí Městského úřadu v Říčanech o povolených stavebních úpravách kostela sv. Jakuba ve Stříbrné Skalici č. ev. 67988/2007  ze dne 26.9.2007, byla zahájena první část prací, kterými chceme zlepšit současný stav interieru této vzácné kulturní...

—————

05.06.2009 11:23

Dětský den 30.5.2009

    Sobotní počasí nadělalo mnoho vrásek pořadatelům Dětského dne. Občas dokonce spadla i nějaká ta dešťová kapka. Byla dokonce připravena varianta, že v případě deště se budou oslavy s bohatým programem konat v sokolovně. Počasí přece jenom vydrželo, i když jeho nestálost...

—————

22.05.2009 16:06

Květnové zamyšlení nejen pro pamětníky

    Když přišlo jaro, tak se uklízelo. Byla uhrabána každá loučka a na cestách byl pozametán nepořádek, který po té zimě zůstal. Každý se těšil na jarní sluníčko. Po té co byla posledního dubna spálena čarodějnice, symbol té dlouhé zimy, postavila se májka a pak bývala májová...

—————

09.04.2009 22:38

KRÁSNÉ VELIKONOCE

—————

09.04.2009 22:34

Beseda o historii obce

Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny a rozvoj zdravého kulturně společenského života stříbrnoskalicka    pořádá  v sobotu  11. dubna v 15.00 hodin na náměstí ve Stříbrné Skalici   besedu na téma:     NEJSTARŠÍ HISTORIE STŘÍBRNÉ SKALICE VE...

—————

01.03.2009 13:29

Lidové zvyky a tradice

    Poslechneme-li si vyprávění těch dávno narozených o životě na vesnici z pohledu zvyků a tradic, tak trochu zalitujeme, že se náš život stal šedým a jednotvárným. Celý týden chodíme stejně oblečení, neděle a svátek jsou pro nás sdělení, že nemusíme do práce, ale nemají v sobě...

—————

14.02.2009 14:00

Dětský maškarní karneval

Dětský maškarní karneval se opět vydařil. Účast byla tak velká, že jsme neměli dost židlí pro děti a rodiče. Ale to vůbec nevadilo. Krásných masek bylo mnoho, šašek obsluhoval muziku, různé soutěže o ceny střídaly tanec a zlatým hřebem bylo vystoupení kouzelníka. Poděkování patří sponzorovi, kterým...

—————

02.02.2009 11:16

Měření hlučnosti kamenolomu ve Stříbrné Skalici

Z přiloženého dokumentu je zřejmé, že hlučnost způsobovaná technologickým zařízením kamenolomu překračuje hygienické normy. Dříve při takovém překročení následoval "Závazný pokyn" a termín k odstranění pod hrozbou vysoké pokuty. Dnešní formulace, která nekonkrétně hovoří o tom, že firma Hanson bude...

—————