Aby cestička do školy pro děti byla radostná a rády na ní vzpomínaly.

11.10.2010 12:54

 

    Na výchově dětí, vzdělání a jejich přípravě pro život se podílejí společně škola a rodina. Nezastupitelnou roli v celém komplexu podmínek potřebných pro dobré fungování školy má její zřizovatel, kterým je v našem případě obec Stříbrná Skalice.

    Je třeba říci, že po stránce materálního zabezpečení je na tom naše škola docela dobře.

Zarážející je však skutečnost, že čím dál větší počet žáků naší školu opouští a raději dojíždí do jiné školy v okolí. Protože škole za tyto žáky pak chybí peníze, musí ji dotovat obec. V letošním roce to představuje částku 430 000 Kč.

    Ano, školu je v obci potřeba udržet. Ale zároveň by měl být udělán rozbor důvodů, které vedou rodiče místních dětí k tomu, že dají své děti do jiné školy i za cenu dojíždění, ztráty kamarádů a také vztahu k obci, která je jejich domovem. Na základě tohoto rozboru by měl být ve spolupráci s orgány školství realizován soubor opatření, který současný stav změní. Těch 430 000 Kč by bylo možné pak použít k rozšíření nabídky volnočasových aktivit místních školáků.

    Jedním ze správných kroků ke zlepšení je zpracování studie rekonstrukce místní sokolovny. Tuto studii zadalo naše OS a TJ Sokol. Pokud se podaří tento projekt realizovat , tak bude mít škola tělocvičnu na úrovni a bude možné někeré volnočasové aktivity ve spolupráci s TJ Sokol rozšířit.

—————

Zpět