Benefiční koncert v kostelíku sv. Jakuba

27.07.2009 10:08

V sobotu 25.července 2009 v návaznosti na svatojakubskou mši svatou, které se zúčastnil také náš nový farář p. Duchoslav se konal v kostelíku benefiční koncert  na kterém zazněly 

Svatojakubské a mariánské písně ze Španělska a z Čech 12. – 14. století

v podání

paní Hany Blochové – zpěv, gotická harfa, psalterium

a pana Pavla Polášeka– zpěv, šalmaj, santur, flétny, píšťaly ad.

Všichni, kteří se koncertu zúčastnili byli okouzleni nádhernou atmosférou a krásou písní, které jsou téměř tak staré, jako náš kostelík. Krásný hlas paní Blochové a pana Poláška umocňoval zvláštní zvuk středověkých hudebních nástrojů. Tento koncert byl opravdu mimořádným zážitkem.

O tom, že se koncert líbil, stejně tak jako nově upravená elektroinstalace a a podlaha předsíně a podvěží kostelíka, svědčí i  částka 5.500 Kč, kterou návštěvníci přispěli na další úpravy v kostelíku a na rekonstrukci jeho varhan

 

—————

Zpět