Co chceme udělat s dopravou a komunikacemi?

07.10.2010 22:43

 

 

    V našem volebním programu počítáme s tím, že donutíme řidiče projíždějící obcí dodržovat povolenou rychlost.

    Instalace dvou radarů (jeden byl darován naším OS) ve Stříbrné Skalici nepřinesla očekávaný výsledek.

    Mezi další možné technické prostředky jak umravnit řidiče, je instalace radarových semaforů před nebezpečnými úseky v obcích. Projet semafor na červenou, je tak vážný přestupek, že si to většina řidičů nedovolí. Kromě toho, jestli už máme kamerový systém není problém, aby jedna kamera sledovala semafor a projíždějící auta. Tuto metodu bychom chtěli využít i v Hradových Střímelicích a Hradci.

    Poněkud složitější to bude s přetěžovanými vozidly. Zde spoléháme na to, že některá opatření bude realizovat ministerstvo dopravy.

    Budování chodníku podél hlavní komunikace ve Stříbrné Skalici ,považujeme

za jedno z rozhodujících opatření pro zajištění bezpečnosti občanů a dětí. Věříme, že se nám podaří do této akce zapojit i místní kamenolom.

    Pokud se týká údržby místních komunikací, budeme se snažit dle plánu, jednotlivé komunikace nejprve vyřešit z hlediska odvodu dešťové vody ( příkopy, propustky, ve svažitém terénu příčné stružky odvádějící vodu, přípojky vody a kanalizace) a teprve pak pokládat vrchní živičný koberec. V rozpočtu obce každý rok na takové úpravy místních komunikací vyčlenit potřebné finanční prostředky.

    Některé místní komunikace a stezky pro pěší ,bychom chtěli zapojit do sítě cyklostezek s tím, že se pokusíme získat finanční prostředky na jejich úpravu. To platí i o některých prašných cestách v chatových osadách.

—————

Zpět