Dar účastníků koncertu skupiny OLYMPIC na rekonstrukci varhan v kostelíku sv. Jakuba.

20.07.2009 20:00

    V sobotu 17.července při koncertu skupiny Olympic vyzval pan Petr Janda účasníky koncertu, aby přispěli na rekonstrukci varhan v kostelíku sv. Jakuba. Následně v průhledných kasičkách se kterými děvčata prošla mezi účastníky byla shromážděna částka 12.652 Kč.

    Naše občanské sdružení děkuje všem účastníkům koncertu za příspěvek a panu Petrovi Jandovi za angažovaný přístup při záchraně naší největší kulturní památky.

    Částka 12.652 Kč bude vložena  na bankovní konto: 224523900/0300 , které bylo zřízeno pro opravy kostelíka       sv. Jakuba a jeho varhan. 

—————

Zpět