Jak si představujeme změny v rozpočtové politice obce?

04.10.2010 22:08

 

Základem hospodaření obce je dobrý vyrovnaný rozpočet, který respektuje v našem případě to, že obec Stříbrná Skalice se skládá vlastně ze čtyř obcí s různým počtem obyvatel. Je správné tuto skutečnost při tvorbě rozpočtu zohlednit a spravedlivě rozdělovat finanční prostředky ( mimo společné náklady na správu, školství, odpadové hospodářství apod.) podle počtu obyvatel jednotlivých obcí.

Příprava rozpočtu musí být průběžný proces, jemuž předchází výběr jednotlivých akcí z dlouhodobé koncepce rozvoje jednotlivých obcí a které jsou projekčně připravené s provedeným výběrovým řízením na dodavatele a zajištěným financováním.

Zásadou v případě prodeje obecního majetku musí být to, že finanční prostředky prodejem získané budou prokazatelně použity na pořízení majetku jiného, který obec potřebuje. Obec nesmí chudnout!

Součástí procesu tvorby rozpočtu musí být rozbor nákladů na správu a fungování obecního úřadu. Obecní zastupitelstvo by mělo stanovit program na snižování nákladů cestou racionalizace prací. Sídlo OÚ ve stávající budově je v souvislosti s růstem cen energií neudržitelné. Je potřeba co nejrychleji připravit vnitřní úpravy budovy radnice tak, aby se tam mohl OÚ co nejdříve přestěhovat.

Každá kapitola rozpočtu musí obsahovat konkrétní akce, u kterých budou také účetně analyticky sledovány skutečné náklady, aby občané mohli plnění rozpočtových částí sledovat i z pohledu své obce.

Rozpočtová politika je věc složitá a bude trvat určitou dobu než se všechny zásady podaří uplatnit.

—————

Zpět