Je takové lidové rčení o samochvále.

03.10.2010 22:06

Volební skupina „ Za stříbrnoskalicko“ vydala mnohastránkový materiál o úspěšných akcích zvelebujících naši obec za uplynulých 10 letech. Začtěte se pozorně a zamyslete se nad některými z nich.

Kanalizace v obci – je moc dobře, že se začalo s jejím budováním. Bylo by také dobré se pochlubit tím, kolik je na ní po šesti letech připojeno objektů a kolik by jich mělo být připojeno, protože kanalizační řad vede kolem?

Přemýšleli jste někdy o tom, k čemu jsou ta černá přízemní osvětlovací tělesa na náměstí? Nevíme sice kolik stála, ale protože se nepoužívají, tak je to trochu drahá dekorace.

Také celonoční plné osvětlení náměstí při současných a hlavně budoucích cenách elektřiny nesvědčí o hospodárném přístupu k obecním financím.

Taras  V podhradí byl v havarijním stavu a bylo nutno jej řešit. Stál milion korun, a přitom ani vedení obce ani projektanta ani stavební dozor nenapadlo, aby v této souvislosti bylo nově položeno řádně ochráněné vodovodní potrubí a kanalizační roury pro budoucí kanalizační řad. A tak v místě tarasu a nového povrchu vozovky bylo již 8 x kopáno z důvodu poruchy vodovodního řadu. Bylo to hospodárné chování?

Pan starosta a jeho „ Za stříbrnoskalicko“ se k žádnému nehospodárnému chování  jednání nehlásí, ale mezi lidmi se o mnoha akcích, které poněkud zavánějí, hovoří.

V našem případě by bylo nejlepší vyházet kostlivce ze skříně a udělat Forenzní audit v obci.  Česky řečeno, jedná se o audit věcný, kterým se zkoumají vybrané kauzy nejen po stránce účetní, ale zejména po stránce oprávněnosti výše nákladů, finančních toků s kauzou spojených,  zainteresovaných osob a firem.

Provedení tohoto auditu navrhujeme v našem volebním programu. Pokud bude proveden, bude jednou pro vždy jasné, jak to v té které kauze opravdu bylo, přestanou dohady a fámy, a ti co jsou čistí, mohou s plnou důvěrou občanů začít či pokračovat v řízení věcí obce a občanů.

Bylo by to spravedlivé a už bychom se nemuseli neustále bavit o věcech, které už byly, a které změnit nelze. Audit by jasně ukázal, kde jsou příčiny nedostatků a pochybení, abychom se z nich mohli pro budoucno poučit.

—————

Zpět