Křest Rozárky Jany Jandové v kostelíku sv. Jakuba

14.09.2012 22:52

 

V pátek 14. září odpoledne za účasti rodiny a přátel byla děkanem Dr. Zbigniewem Janem Czendlikem pokřtěna nejmladší dcera našeho spoluobčana a sponzora Petra Jandy a Alice Jandové.

Obřad byl doprovázen zvukem restaurovaných varhan, na které zahrála paní Irena Chřibková, varhanice baziliky sv. Jakuba v Praze. Zahrál si i Petr Janda

Také my se připojujeme k přání šťastného dětství a života nejen malé Rozárky, ale celé rodiny Jandových.

Zde je několik fotografií  

—————

Zpět