Kulturní akce do konce roku 2009

02.11.2009 11:45

    31.října proběhl v kostelíku sv. Jakuba koncert středověké hudby. Přes nevlídné počasí a nízkou teplotu účastníci potleskem a květinami odměnili pí Hanu Blochovou,  a p. Přemysla Vacka kteří nás písněmi provedli staletími, které jsou spjaty i s historií našeho kostelíka.

 

    29.10. 2009 schválilo zastupitelstvo obce na své schůzi finanční prostředky na ADVENTNÍ KONCERT, který se bude konat v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Stříbrné Skalici. Jsme velmi rádi a děkujeme i touto cestou zastupitelstvu obce a věříme, že v předvánočním shonu tóny varhan, trubky, houslí a zpěv pomůže vám všem navodit tu správnou vánoční náladu.

—————

Zpět