Na vědomost dáváme, že bylo zahájeno restaurování varhan z kostelíku sv. Jakuba

26.11.2010 09:05

    Ve dnech 24. a 25. listopadu byla provedena demontáž a odvoz varhan z kostelíku sv. Jakuba do restaurátorské dílny. Byla to náročná akce, pro kterou jsme museli postavit lešení a velmi opatrně jednotlivé popsané a zdokumentované díly po lešení snášet dolů. První cesta dřevěných dílů vedla do ozařovací komory. Zde bude zničen červotoč, který horlivě varhany požíral.

    První etapa restaurátorských prací tedy začala. Máme na ní připravenu částku 250.000 Kč. Aby druhá etapa mohla na tu první plynule navázat, musíme shromáždit dalších 350.000 Kč. Bude to náročné, ale věříme, že se to třeba - i s vaším přispěním - podaří. Už také proto, že se prokázalo, že varhany jsou starší než se původně předpokládalo. Základní části jsou z roku 1686 a jsou jedinou dochovanou prací varhanáře z té doby. Je to tedy skvost.

Případní dárci mohou poskytnout finanční dar na č. účtu 224523900 / 0300. Ti z vás, kteří souhlasí s uveřejněním na listině dárců, nechť uvedou u zaslané platby své jméno!

Průběh prováděných prací bude dokumentován a my vás budeme průběžně  seznamovat s jednotlivými etapami rekonstrukce.

Podívejte na fotografie - Varhany se demontují a odvážení se do restaurátorské dílny.

picasaweb.google.com/Podlesakovi/RestaurovaniVarhanKostelikSvJakubaVRovne#

—————

Zpět