Odpověď na e-mail našeho příznivce - pokračování

15.09.2010 09:56

V další části svého příspěvku se pisatel ptá zda to budeme dělat lépe než současný pan starosta, který tuto funkce dělá 20 let.

 

Bylo by nesprávné hodnotit práci, která ještě nezačala a u které nevíme za jakých podmínek bude eventuelně realizována. Proto odpovídáme, že pokud dostaneme vaší důvěru, tak to budeme dělat určitě jinak.

Poctivě, otevřeně a ve spolupráci s vámi – občany.

 

Tím neříkáme, že všechno co současný pan starosta udělal bylo špatně. Na počátku jistě měl snahu poctivě ukázat, že na tuto funkci patří.

Jenže jak jdou léta přicházejí korupční nabídky a s tím i roste chuť zbohatnout a rozmnožit majetek rodiny. Každá „provize“vyplacená firmou která se uchází o zakázku v obci znamená, že firma darovanou částku ušetří na úkor kvality provedeného díla.

A tak ať se podíváme na cokoliv nic není dotaženo do konce, žádná akce není ukončená tak, abychom na ní mohli být pyšní.

A proč?

Protože když vezmu „provizi“ (česky úplatek), tak nemohu dárce přece nařknout ze špatně provedeného díla. Mezi jiným se toto týká i těch akcí o kterých pisatel v e-mailu píše.

—————

Zpět