Odpověď na naši otázku přece jen přišla. Zde je.

31.10.2010 08:53

Vážení přátelé Stříbrné Skalice, k Vašemu dotazu na lípu zasazenou v r.1918, mohu poskytnout následující informace, které jsem získala od p.Jiřího Němce z Rovné:

    lípu na počest konce války údajně zasadil pan Šafra z Rovné u mostku přes potok v místě, kde odbočuje ze Sázavské silnice cesta do lesa V Dílném. Bližší informace Vám snad bude moci sdělit rodina Šafrova z Rovné. Připojuji 6 snímků této lípy, které jsem fotila v dubnu t.r. Dovolte mi, abych Vám při této příležitosti poděkovala za vše, co pro Skalici a Sokol konáte a přeji Vám v této činnosti hodně zdaru. Se srdečným pozdravem

Vaše RNDr Olga Nekvasilová, narozená v r. 1928 ve Stříbrné Skalici /můj děděček tam měl hrnčírnu/.

 

     

    Vřele děkujeme za odpověď a zaslané snímky. Přejeme pevné zdraví.

 

 

—————

Zpět