Oprava interiéru sokolovny

12.09.2012 08:58

 

    O tom, že naše sokolovna potřebuje rekonstrukci jsme již psali. Problémem bohužel zůstávají peníze. TJ Sokol má sice zpracovanou studii na rekonstrukci, ale aby bylo možné učinit další krok je nutné zpracovat projekt a mít platné stavební povolení. Dalším krokem může pak být podání žádosti o dotaci, což nemůžeme využít, protože nemáme peníze na vyhotovení projektu. 
    Protože se ani v letošním roce nepodařilo v této věci pokročit, rozhodl se výbor TJ Sokol alespoň upravit interiér sokolovny tak, aby byla bezpečná pro děti naší ZŠ, které v sokolovně mají své hodiny tělesné výchovy. Bylo již nutné  vymalovat sál a přísálí, protože stávající lokální topení velice špiní malbu stěn a stropu. Také sloupy jeviště se sádrovým povrchem byly vlivem míčových her značně poškozené, bylo proraženo umělohmotné obložení  sálu na mnoha místech (ostré hrany průrazů byly nebezpečné). 
 
Finanční možnosti TJ SOKOL jsou velice omezené a proto  jsme byli nuceni se obrátit na sponzory. Na výše uvedené práce v celkové výši cca 100 000 Kč nám přispěli: 
 
  • Obecní zastupitelstvo  (na vymalování)        18 984 Kč
  • Českomoravský štěrk a.s.                               15 000 Kč                                               
  • p. MUDr. Z. Neubauer                                      10 000 Kč                                                                    
  • NOVATO spol. s.r.o.                                         10 000 Kč
  • p. F. Šafář                                                           5 000 Kč
  • p. T. Volek                                                           1 000 Kč
 
Tímto všem uvedeným sponzorům děkujeme!!! 
  
Práce proběhly v období prázdnin, aby nebyla narušena výuka žáků naší ZŠ. 
TJ SOKOL by velice rád nabídl více, ale za současných ekonomických podmínek pro vás zajistil za podpory sponzorů alespoň čisté a bezpečné prostředí. Doufáme, že se všichni budou  při svých tělovýchovných i kulturních akcích chovat tak, aby nám současný stav co nejdéle vydržel. 
  
Fotografie původního a nového stavu sokolovny najdete na : 
 

—————

Zpět