Osvětlení komunikace ke hřbitovu a kostelu sv. Jakuba

24.10.2012 22:36

Zastupitelům obce jsme zaslali tuto žádost :

Obecní zastupitelstvo obce 

    Stříbrná Skalice   
 
 
Vážení zastupitelé,
 
             obracíme se na Vás v souvislostisti s přípravou obecního rozpočtu  na rok 2013 se žádostí o zařazení nové akce: 
„Rozšíření veřejného osvětlení na místní komunikaci ke kostelíku sv. Jakuba v Rovné a nasvícení této vzácné kulturní památky.“
Jedním z důvodů této žádosti  je to, že v této části obce není žádné veřejné osvětlení a zejména starší občané mají problém při návštěvě místního hřbitova v podzimním a zimním období, kdy se brzy stmívá procházet neosvětlenou komunikací, už také proto, že se černá zvěř vyskytuje v těsné blízkosti hřbitova.
Dalším důvodem potřeby osvětlení tohoto prostoru je to, že když už se nám podařilo oživit naši jedinečnou kulturní památku pořádáním koncertů a dalších kulturně společenských akcí, máme problém s tím, že návštěvníci a umělci musí ve tmě odcházet a přenášet nástroje a potřebné pomůcky. Chceme se také zapojit do celostátní akce Noc kostelů.
Podobná situace je i u kostela sv. Jana Nepomuckého ve Stříbrné Skalici. Zde by problém vyřešilo snad přidání 1 – 2 ks svítidel. Pokud se rozhodnete nasvítit kostelík sv. Jakuba, pak by bylo vhodné nasvítit také dominantu, kterou je kostel sv. Jana Nepomuckého.
 
Věříme, že tato akce pokud bude provedena s moderními svítidly LED nebude znamenat citelné navýšení nákladů na veřejné osvětlení, nehledě na to, že by bylo vhodné nasvícení objektu omezit časově. Odměnou nám všem bude spokojenost občanů a návštěvníků obce.
 
 
S pozdravem 
 
Miloslav Podlešák
předseda OS
 
Ve Stříbrné Skalici 22.10.2012
 
   Domníváte se také, že by se tato akce měla objevit v rozpočtu na příští rok? Napište nám!

—————

Zpět