Poděkování potěší

08.09.2012 11:09

V zápise ze zasedání obecního zastupitelstva Stříbrné Skalice jsme si přečetli:

Poděkováno občanskému sdružení pro ochranu přírody, krajiny a rozvoj zdravého kulturně společenského života stříbrnoskalicka pod vedením pana M. Podlešáka za úsilí o zrekonstruhování historických varhan v kostele sv. Jakuba v Rovné. Dále poděkování všem, kteří přispěli, zejména panu M. Valentovi, W. Polifkovi a P. Jandovi.

—————

Zpět