Poločas

25.11.2008 09:51

Máme za sebou polovinu volebního období našeho obecního zastupitelstva. Bývá zvykem se ohlédnout co dobrého se podařilo postavit, opravit, rozšířit, odstranit či co nového udělat pro občany . Patří připomenout, že za poslední dva roky představoval rozpočet obce částku kolem 28 milionů Kč. Výčet toho na co bychom mohli být hrdí je mikroskopicky malý.

Postavit se nepodařilo nic.

Opravit se podařilo opěrnou zeď v ulici Na městečku, která byla v havarijním stavu. Oprava stála kolem milionu Kč. V zápětí však musel být nové položený živičný povrch rozkopán, protože při zhutňování vozovkového podkladu došlo na 3 místech k poškození vodovodního vedení. Po opravě zde zůstaly 3 díry zasypané, jak jinak než štěrkem. Zima prověří jak kvalitně je položen živičný koberec, až na něho budou těmi dírami působit voda a mráz. Naopak se nepodařilo opravit chodník z náměstí k obecnímu úřadu a tak budeme doufat, že zde v následujících zimních měsících nedojde k nějakému úrazu. (jeho stav je zdokumentován v naší fotogalerii) Opravit za přispění sponzora se podařilo věžičku na kostele sv. Jana Nepomuckého a TJ Sokol opravil střechu a komíny na sokolovně.

Rozšířit se podařilo pouze síť provizorních komunikací o více jak jeden kilometr cesty Za Nouzovem, která byla dokonce dělána dvakrát. Naše obec má těch provizorních komunikací povážlivě mnoho. Nejen, že jsou nebezpečné, ale jejich údržba stojí každý rok dost peněz a jednou, tak jako tak, budou muset být udělány pořádně včetně řádného základu, odvodnění a povrchu, který umožňuje i řádnou zimní údržbu a tím také sjízdnost. Nepodařilo se vydudovat ani kousek chodníku.

Odstranit se za poslední dva roky nepodařilo přes několikeré urgence nepovolenou skládku pneumatik v Sázavské ulici pod kostelíkem s. Jakuba. Je to velká ostuda obce. Nezmizely také hromady různého odpadu kolem jevanského potoka které tam z neznámých důvodů vrší občané i chataři. Že by ochrana před další povodní? Povodňová komise je však klidná. Stoletá voda bude až za sto let. Odstranit se rovněž nepodařilo projíždění přetížených vozidel s kamenivem z místního kamenolomu přes obec, stejně tak jako porušování povolené rychlosti a devastaci povrchu komunikace a obytných domů u Sázavské ulice. Inu kdo tam nebydlí toho to netíží. Pan starosta pěšky nechodí.

Nového udělat pro občany se podařilo to, že si mohou odpočinout a vychutnat krásu naší obce na nových lavičkách které nechal OÚ po obci rozmístit. Ve sportu nic nového, jenom, že hrajeme nižší soutěž. Žádné nové sportoviště pro děti a mládež, naopak stávající cyklostezka přes Břeňovku je zdevastována těžbou dřeva v obecních lesích. Kulturní nabídka se zlepšila díky aktivnímu Sokolu  a občanskému sdružení. Dva benefiční koncerty vážné hudby ukázaly, že i tato má v obci vděčné posluchače.

I když i obyvatelé Stříbrné Skalice stárnou a seniorů přibývá, tak práce s nimi a pro ně není žádná a dokonce ani v návrhu obecního rozpočtu není s náklady na sociální služby vůbec počítáno. V tomto směru jsme raritou.

Jistě  by bylo možné se zamýšlet nad mnoha věcmi, které člověka napadnou v souvislosti s tím poločasem. My bohužel nemáme trenéra, který by do druhého poločasu nařídil důsledně uplatńovat taktiku hospodárnosti, poctivosti, pořádku, promyšleného, smysluplného konání a  že celá ta hra je určena občanům a pro občany, kteří za dva roky mohou vytáhnout i červenou kartu.  

Návrh nového rozpočtu 2009 je více jak 27 milionů Kč. Není na čase se podrobně zajímat o to, jak hospodárně a promyšleně budou tyto prostředky vynakládány ?

K zamyšlení předkládá: Miloslav Podlešák

 

—————

Zpět