Pomůžeme řešit dopravní situaci v obci - získali jsme radar na měření rychlosti.

19.03.2010 08:52

Ve čtvrtek 18.března se uskutečnila plánovaná schůzka s pověřeným pracovníkem firmy Českomoravský štěrk p. ing. Karlem Lorkem. Na schůzce jsme projednali realizaci dohodnutých opatření na zlepšení životního prostředí a dopravní situace v obci. Konstatovali jsme, že dlouhá zima ovlivnila opoždění úklidových prací v okolí kamenolomu skládky a komunikací. Máme příslib, že do svátků bude vše v pořádku.

Na schůzce jsme také obdrželi darem radarový ukazatel rychlosti, ktrerý by měl pomoci na jednom z nebezpečných míst v obci upozorňovat řidiče na jejich aktuální rychlost. V nejbližší době projednáme s vedení obce jeho instalaci.

Je jasné, že jeden měřič rychlosti problém dopravní situace v obci nevyřeší, ale je to dobrý začátek po létech planých slov a neplodných jednání.                              

 

 

 

—————

Zpět