Příjemné životní prostředí, čistá příroda a malebná krajina musí být náš kapitál

10.10.2010 09:20

 

Abychom tento kapitál měli, potřebujeme:

  • aby se topilo hlavně dřevem a nebo ještě lépe tepelnými čerpadly. Žádné plasty, minimum uhlí, kvalitní topné systémy. Dřeva je na našem katastru dost, jen s ním dobře hospodařit,

  • aby byla čistá voda, musíme zabezpečit, aby veškerá odpadní voda na našem katastru vyprodukovaná prošla čističkou,

  • aby také veškerý, nejen tříděný komunální, ale také biologický odpad končil tam, kde bude profesionálně zpracován,

  • aby zemědělská půda byla zemědělsky obdělávaná a zmizela z pozemků na našem katastru kolečka a čtverečky slisovaného „sena“. Musíme si došlápnout na majitele a nájemce, kteří za státní dotace dělají takovou nemravnost,

  • aby naše krajina byla malebná, měli bychom dbát o to, aby se v této krajině stavěly jen takové objekty a domy, které sem patří, aby se sobecky jednou provždy nezničily krajinné pohledy, kterých je na našem katastru mnoho,

  • aby veřejná zeleň byla tak udržovaná, jako na některých krásných zahradách musíme zajistit, aby také pracovníci OÚ kteří se o ní starají, dělali svou práci kvalifikovaně a čistě,

  • aby se lidé v obci cítili bezpečně na veřejných a místních komunikacích nejen ve dne, ale také v noci, musíme svítit, ale při tom myslet na to, že energie bude čím dál dražší. Postupně nahradit veřejné osvětlení technologií LED.

 

 

 

—————

Zpět