Stanovisko občanského sdružení k volbám do zastupitelstva obce.

20.10.2010 19:24

 

Naše občanské sdružení na své schůzi pojednalo průběh volební kampaně a volební výsledky a přijalo následující prohlášení:

 

1/ Naše občanské sdružení vřele děkuje všem voličům, kteří svými hlasy umožnili to, že 3 naši zvolení zastupitelé budou v nadcházejícím volebním období moci prosazovat náš volební program.

 

2/ Volební kampaň našeho sdružení byla našimi členy hodnocena jako slušná a otevřená. Všechny volební materiály byly zveřejňovány na stránkách našeho sdružení a ve vývěsce v obci. K pozvání občanů na návštěvu našich www. stránek jsme použili e-mailové pošty. Proti nařčení z vylepování plakátů s obrazem starosty obce, které nám bylo podsouváno jsme se ohradili již den před volbami.

 

3/ Musíme se důrazně ohradit proti metodám „ Sdružení za stříbrnoskalicko“ , které používalo nepravdivé informace o našich kandidátech a nátlakové metody na některé skupiny voličů. Ještě v v 11.30 v den voleb byly občanům doručovány naprosto slabomyslné a nepravdivé informace.

 

4/ Zastupitelé zvolení za naše občanské sdružení budou i při povolebním rozložení sil v obecním zastupitelstvu trpělivě prosazovat jednotlivé části našeho volebního programu. Zároveň spoléháme na to, že i mezi zvolenými zastupiteli „Sdružení za stříbrnoskalicko“ jsou i slušní, vzdělaní a poctiví lidé. Lidé, kteří s nečestnou volební kampaní neměli nic společného a že tedy budou schopni seriozně jednat o všech návrzích bez ohledu na to, kdo je předkládá.

 

5/ Naše občanské sdružení bude nadále nastavovat v našich vývěskách a na internetových stránkách zrcadlo všem nešvarům v obci. Nadále budeme předkládat návrhy na jejich odstranění a hlídat hospodárné a spravedlivé nakládání s obecními financemi a majetkem.

 

Vážení voliči.

Jsme přesvědčeni, že jste se opravdu zamýšleli nad tím komu dát hlas. Nastává čas, kdy by jste také měli vyžadovat po vašich zastupitelích splnění slibů, kterými vás oslovili.

Choďte proto na jednání zastupitelstva ,ať vidíte jak jednají a hlasují vaši zastupitelé.

Ústava naší republiky vám zaručuje, že se můžete k projednávaným bodům programu přímo vyjádřit a říci své stanovisko.

 

Výbor OS.

 

 

—————

Zpět