Stavební úpravy v kostelíku s. Jakuba

05.07.2009 22:23

     Na základě Rozhodnutí Městského úřadu v Říčanech o povolených stavebních úpravách kostela sv. Jakuba ve Stříbrné Skalici č. ev. 67988/2007  ze dne 26.9.2007, byla zahájena první část prací, kterými chceme zlepšit současný stav interieru této vzácné kulturní památky.

    V souvislosti s úpravou elektroinstalace ve vstupním prostoru západní části podvěží byla zde odstraněna betonová podlaha z padesátých let minulého století. Následně byl proveden archeologický průzkum, který potvrdil skutečnost, že dnešní vstup do kostelíka byl proražen až v souvislosti s barokní přestavbou kostelíka a s přístavbou předsíně, s dnešním vchodem. Také bylo potvrzeno, že pískovcové kvádry, které byly vybourány při barokní přestavbě z míst, kde byla následně osazena barokní okna, byly použity při stavbě předsíně s dnešním vchodem. Na jednom z kvádrů v základové části byla dokonce červená vrstva barvy jaká byla používaná na původních freskách.

    V současné době se připravují podkladní pískové vrstvy pro položení opukové dlažby, která bude plynule navázána na dlažbu v kostelní lodi. Chceme, aby dlažba byla položena do termínu letošní svatojakubské mše.

    Další  navazující akcí bude osazení nové vchodové bezpečnostní mříže. V měsící květnu jsme oslovili 10 českých uměleckých kovářů. Sedm z nich nám zaslalo své návrhy které posoudíme a po poradě s orgány památkové péče budeme jeden z nich realizovat. Moc nás mrzí, že se do této akce nezapojili místní kováři ačkoliv jsme je k tomu mnohokrát vyzývali.

    Všechny tyto práce jsou financovány z darů, které jsme schromáždili na našem účelovém kontě v loňském a letošním roce.

 

 

 

 

—————

Zpět