Svatojakubská mše svatá v kostele sv. Jakuba Většího v Rovné a benefiční koncert ve prospěch oprav kostelíka

14.07.2009 22:35

Svatojakubskou mši svatou zde bude sloužit

dne 25.7.2009 od 10 hodin

P. Piotr Przechocki kaplan od Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech.

 

Od 11 hodin pak bude následovat benefiční koncert ve prospěch oprav kostelíka

Středověké svatojakubské a mariánské zpěvy na cestě do Santiaga de Compostela

Hana Blochová – zpěv, gotická harfa, psalterium, perkuse

 

—————

Zpět