Světící biskup pražský Mons. Karel Herbst v kostele sv. Jakuba - sobota 24.11. 2012 v 15.00 hod.

14.11.2012 21:03

Letošní zádušní mše svatá v kostele sv. Jakuba, kterou bude celebrovat světící biskup pražský Mons. Karel Herbst bude završením letošních událostí, kterých jsme byli svědky v kostele sv. Jakuba v Rovné. Účast biskupa Mons. Herbsta je také oceněním práce těch, kteří finančně či organizačně pomohli realizovat restaurování varhan, obohatit interier o nové lavice a návštěvníky koncertů o hezké kulturní zážitky.

                            

—————

Zpět