Územní plán obce Stříbrná Skalice - připomínky

29.02.2008 14:29

 

 

 

Každý z nás se rád podívá na fotografie či obrazy na kterých jsou zachycena malebná zákoutí historických center měst, návsi jihočeských vesnic a nebo chaloupky srostlé s okolní přírodou na Šumavě či v Krkonoších. Na mysl se vkrádá otázka: „ Jak to, že naši předkové v době, kdy nebylo tolik architektů a urbanistů uměli tak citlivě k přírodě, přitom krásně a smysluplně budovat svá sídla, která i po staletích obdivujeme?“

         Odpověď je nasnadě. Obce a města řídili lidé vzdělaní a také bohatí, kteří namnoze spojovali jména svá a svých rodů, s rozvojem obce či kraje a v realizovaných stavbách se tak postarali o svou nesmrtelnost.

         V minulém režimu jeho úředníci se řídili pravidlem, že všechno staré je špatné a že přišla doba na budování nových zítřků. A tak i u nás vyrostly stavby, které narušily vzhled i naší obce a jejího historického centra ( Nákupní středisko na náměstí, Administrativní budova JZD Chovatel, a řada dalších staveb. Přitom tyto stavby postrádají jak vzhledové, ekologické, tak i technické parametry, které by jim zaručily onu historickou hodnotu.

         Asi jsme všichni očekávali, že se po sametové revoluci vrátíme k osvědčeným hodnotám, navážeme na díla předků, citlivě upravíme či odstraníme to špatné co nám zanechal minulý režim, ale zejména, že založíme další promyšlený rozvoj obce a jejích jednotlivých částí.

Opak je pravdou. Územní plán obce a v současné době projednávaná jeho první změna vytváří předpoklady pro vznik daleko horších škod na životním prostředí v naší obci než tomu bylo v minulém režimu. Základní filozofií je totiž rychlý zisk z prodeje stavebních pozemků bez ohledu na důsledky. 

Proto naše občanské sdružení předložilo písemně připomínky ke změně územního plánu. Zastupitelstvo obce však všechny tyto návrhy odmítlo do připravované změny tohoto územního plánu zapracovat.

Rozhodli jsme se proto, touto cestou seznámit vás občany našich obcí a také chataře s těmito navrhovanými změnami a spolu s vámi se zamyslet nad směrováním dalšího rozvoje obce a její infrastruktury.

        

         Věříme, že snad přece jenom zvítězí rozum a naši pravnuci nás budou moci také pochválit za to co jim naše doba zanechala.

Připomínky k 1 změně ÚP.doc (49,5 kB)

—————

Zpět