VALNÁ HROMADA TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL v sobotu 23.března 2013 v 16 hodin v místní sokolovně.

21.03.2013 13:51

 

 

 

Výbor TJ Sokol Stříbrná Skalice zve všechny své členy a příznivce

na valnou hromadu, která se koná

v sobotu 23.března 2013 v 16 hodin v místní sokolovně.

 

 

Program schůze:

 

  1. Zahájení a schválení programu

  2. Volba návrhové a volební komise

  3. Zpráva o činnosti TJ

  4. Zpráva o hospodaření TJ

  5. Diskuse

  6. Volby nového výboru TJ SOKOL

  7. Usnesení

  8. Závěr

 

Prezence bude provedena od 15,30 hod. a současně bude prováděn výběr členských příspěvků na rok 2013.

 

 

Marie Studničková v. r.

starostka TJ Sokol 

 

Máte možnost se vyjádřit a navrhnout případné aktivity v naší sokolovně a sami se jich nadále účastnit.

Sokolovna je nás všech a tak se spolu s námi pojďte zapojit a svými schopnostmi i umem ovlivnit její činnost tak, aby vám přinášela radost z pohybu i kulturního vyžití!!!!!


S ohledem na současné ceny ve sportovních zařízeních je pro vás i vaše děti sportovní činnost v TJ SOKOL  finančně  všem dostupná a v této hektické době zde kromě protažení těla získáte i dobrou náladu a nové kamarády! 

—————

Zpět