Komentář k projednání "Otevřeného dopisu starostovi obce" na schůzi zastupitelstva 31.1.2008

05.02.2008 00:00

Otevřený dopis starostovi obce jsme řádně předali na obecním úřadě a kromě toho jsme se elektronickou poštou  obrátili na zastupitelstvo obce, kterému jsme kromě zmiňovaného dopisu zaslali také fotografie dokazující současný stav mostů.

Pan starosta nejen, že materiál zastupitelům nepředal, ale ani o existenci otevřeného dopisu neinformoval. Do programu schůze zastupitelstva tento bod nezařadil, a když po více jak dvou hodinách nekonstruktivního hašteření obou polovin zastupitelstva téměř všichni občané znechuceně odešli, chtěli jsme v rámci diskuse požádat zastupitelstvo o projednání a zaujmutí stanoviska k problémům o nichž se v otevřeném dopise hovoří, setkali jsme se s nezájmem, nevědomostí a arogancí, nejen pana starosty. 

Přitom je evidentní, kdyby se podařilo prosadit uzavření smlouvy s těžařskou firmou o používání obecních mostů, ve které bude ustanovení, že uživatel musí zajistit, aby majetek obce nebyl poškozován přetěžovanými vozidly, vyřešil by se tím i problém poškozování komunikací a domů našich občanů, kteří bydlí v jejich blízkosti. 

Inu budeme se muset obrátit na Krajský úřad, aby našim zastupitelům připomněl povinnosti vyplývající ze zákona o obcích.

A občanům Stříbrné Skalice, kteří se na nás obrátili se žádostí o pomoc, protože přetěžovaná vozidla jim poškozují domy a plotové podezdívky, chceme říci, že by měli přijít na zasedání zastupitelstva a požádat o provedení měření. Pokud se prokáže, že škody na majetku jsou způsobené přetěžovanými vozidly lze vymáhat náhradu.

Miloslav Podlešák

—————

Zpět