Zajímavost ze Stříbrné Skalice

20.01.2012 17:17

 

Víte co je to AURBAC?

 

Aurgac je plemeno masného skotu s více než 100 let trvající historií čistokrevného chovu. Pochází z Benediktýnského opatství v oblasti Aurbac na jihu Francie, které bylo založeno lordem Adalardem. Velká část opatství Aurbac leží v nadmořské výšce asi 1200 m, kde jsou tisíce akrů zemědělské půdy, včetně 9000 ha pastvin , z nichž některé leží vysoko v horách. Mniši zde chovali skot, od kterého získávali mléko, maso a byl využíván v tahu. Pastevní období začínalo 25. května a končilo 13. října. Krávy se dojily na pastvinách a z jejich mléka se vyráběl kvalitní sýr.

První výstava skotu z oblasti Aurbac se konala v roce 1830. Výstava pomohla stanovit standardy plemene pro vzhled, barvu a vlohy. Plemenná kniha byla založena roku 1893 a toto období bylo zlatým érou chovu Aurbac.

Po druhé světové válce s nástupem mechanizace a nových plemen nastaly pro tento skot krušné časy. Postupem času se zjistilo, že ausbracské krávy jsou díky svým mateřským vlastnostem vhodné pro křížení s těžkými masnými plemeny.

Do České republiky byl první import zvířat plemene Aurbac uskutečněn na konci roku 2009.

 

Ve Stříbrné Skalici se jedná o druhý uskutečněný chov v České republice a to na farmě

mlýna U DVOU ČERTŮ. 


 

—————

Zpět